Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab.

Małgorzata Gersdorf

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Absolwent 1975

Specjalistka w dziedzinie prawa pracy, profesor nauk prawnych, w kadencji 2005–2008 zajmowała stanowisko prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, od 2014 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i z urzędu przewodnicząca Trybunału Stanu, w 2018 także przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. 

Zobacz pełen profil
dr hab., prof. ucz.

Leszek Bosek

Sędzia Sądu Najwyższego
Absolwent 2002

W latach 2016–2018 prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego oraz kieruje Pracownią Prawa Medycznego i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził badania m.in. w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Oxford University, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu czy Cardiff School of Law. Specjalizuje się w prawie: konstytucyjnym materialnym i procesowym, cywilnym, europejskim i medycznym.

Zobacz pełen profil
Prof. dr hab.

Witold Modzelewski

Wiceminister Finansów (1992-1996)
Absolwent 1978

Prawnik, ekonomista i publicysta, doradca podatkowy i radca prawny. Profesor Wydziału Prawa i Administracji UW, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. W latach 1992‑1996 wiceminister finansów odpowiedzialny za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Redaktor naukowy komentarzy do ustaw materialnego prawa podatkowego. Redaktor naczelny miesięcznika „Doradca Podatkowy”. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.

Zobacz pełen profil

Lista absolwentów

  1. 1. Małgorzata Gersdorf
  2. 2. Leszek Bosek
  3. 3. Witold Modzelewski