Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zbiory elektroniczne

Poniżej znajduje się lista najważniejszych baz i narzędzi dostępnych w Bibliotece WPiA UW. W tabelach zaznaczono możliwość dostępu w BUW, Bibliotece WPiA UW oraz z domu.

Dodatkowo mogą Państwo zapoznać się z listą wszystkich baz oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiele baz jest dostępnych z domu. W celu korzystania z tych źródeł należy zalogować się przez stronę BUW. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do baz z domu znajdują się na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), dostępna pod adresem www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. (Za stroną MNiSW.)