Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Sekretariat Instytutu

mgr Bernadeta Piekarska
tel. (022) 55 24 316, mail: b.piekarska@wpia.uw.edu.pl
Lokalizacja

Instytutu Nauk o Państwie i Prawie
Collegium Iuridicum I
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
pokój 325

tel/fax. (+48 22) 55 24 316
e-mail: inopip@wpia.uw.edu.pl

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.00

Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie
prof. dr hab. Adam Bosiacki

Wicedyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie
doc. dr Zbigniew Cywiński

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk o Państwie i Prawie
prof. UW dr hab. Ryszard Piotrowski