Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie

Kierownik katedry:

dr hab. Tatiana Chauvin

Pracownicy:

prof. dr hab. Maria Szyszkowska
prof. UW dr hab. Jan Majchrowski
prof. UW dr hab. M. Matczak
prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki
dr hab. Tatiana Chauvin
dr Krzysztof Kaleta
dr Anna Kryniecka-Piotrak
dr Karol Muszyński
dr Marcin Romanowicz
dr Anna Rossmanith
dr Wiesław Staśkiewicz
dr Paweł Skuczyński
dr Jan Winczorek

Doktoranci:

mgr Walery Arnaudow
mgr Karolina Czapska
mgr Jakub Karczewski
mgr Maciej Kruk
mgr Kamila Marciniak
mgr Mateusz Opaliński
mgr Albert Pielak
mgr Jan Ptaszyński
mgr Mikołaj Rychlik
mgr Michał Sopiński
mgr Mariola Zak
mgr Marta Żuralska