Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Adam Bosiacki

Pracownicy:

prof. dr hab. Adam Bosiacki
dr hab. Władysław Kulesza
dr Piotr Bielarczyk
dr Cezary Błaszczyk
dr Krzysztof Koźmiński (WWW)

Doktoranci:

mgr Barbara Kowalska
mgr Dariusz Mańka
mgr Maciej Troć