Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Logiki i Informatyki Prawniczej

Kierownik katedry:
prof. dr hab. Andrzej Malinowski

Pracownicy:
dr hab. Sławomir Lewandowski
dr hab. Jacek Petzel
doc. dr Hanna Machińska
dr Michał Pełka
dr Małgorzata Wilińska

Doktoranci: