Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Konstytucyjnego

http://www.prawokonstytucyjne.wpia.uw.edu.pl/

Kierownik katedry:
prof. dr hab. Marek Zubik

Pracownicy:

prof. UW dr hab Ryszard Piotrowski
dr hab. Adam Krzywoń
dr Zbigniew Gromek
dr Jan Podkowik
dr Robert Rybski
dr Marcin Stębelski
dr Marcin Szwed
dr Monika Żabicka-Kłopotek

Doktoranci:

mgr Klaudia Dąbrowska
mgr Łukasz Hnatkowski
mgr Konrad Rydel
mgr Rafał Smoleń
mgr Agnieszka Wiltos