Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Instytut Prawa Cywilnego uprzejmie informuje, iż w semestrze letnim 2017/2018 do egzaminów w sesji zerowej z przedmiotów Prawo cywilne I i Prawo cywilne II A mogą przystąpić studenci, którzy mają zaliczone ćwiczenia z tych przedmiotów (semestr zimowy i letni).Sekretariat Instytutu:

mgr Aleksandra Matysiak
Ewa Lewandowska
Lokalizacja:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Collegium Iuridicum I
II piętro, pokój 308

tel: (22) 55 20 472, (22) 55-24-320
e-mail: ipc@wpia.uw.edu.pl

Instytut czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

Godziny otwarcia sekretariatu w czasie wakacji:

Od 08.07 do 14.08 w godz. 9:00- 14:00

Od 19.08 do 30.08 w godz. 9:00- 15:00

Dyżury pracowników Instytutu Prawa Cywilnego zostały zamieszczone przy spisie pracowników
Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego:
Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska
Wicedyrektor Instytutu Prawa Cywilnego:
Prof.  dr hab. Wojciech Kocot
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego:
Prof. dr hab. Adam Brzozowski