Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Sekretariat Instytutu
Mgr Magdalena Kaliściak
Collegium Iuridicum I, pok. 107
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel. (+48 22) 55 20 529,
fax. (+48 22) 55 24 317
e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

czynny od poniedziałku do piątku 9.00 – 15.00

Dyrektor Instytutu Prawa Karnego
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

Wicedyrektor Instytutu Prawa Karnego
dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Najpóźniej na 14 dni przed obroną pracy magisterskiej w Instytucie należy złożyć

Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – pobierz formularz 
Dwa zbindowane, dwustronne egzemplarze pracy magisterskiej/licencjackiej !!!

Pozostałych formalności należy dopełnić w Dziekanatach WPiA

Formularz na badanie akt – pobierz formularz


Warunki zaliczenia ćwiczeń, inne warunki dopuszczenia do egzaminu oraz szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu z prawa karnego materialnego w terminach zerowych, w sesji egzaminacyjnej, poprawkowej oraz w ramach powtarzania etapów w roku akad. 2018/2019

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących przewodów doktorskich ostateczną datą składania dokumentów o wszczęcie przewodu w Instytucie Prawa Karnego jest 2 kwietnia 2019 r. !!!
Po tym terminie otwarcie przewodu doktorskiego na “starych” zasadach nie będzie możliwe.