Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Sekretariat Instytutu

mgr Beata Grochowska
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

e-mail: ipm@wpia.uw.edu.pl
tel. 0-22-55-27-200

Dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego
prof. zw. dr hab. Jerzy Poczobut

Wicedyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego
prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego
prof. UW dr hab. Karol Karski