Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy?

Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne


Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy? Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy? Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy? Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy? Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy? Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy? Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy? Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy?

 

Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy? Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy? Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy?

Konferencja testowa - Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. E-sądy?

Do 28.02.2019 100 zł 
Do 30.03.2019 200 zł 
Do 30.06.2019 300 zł 

 

#test

Sponsorzy i partnerzy

Sponsor 1

Sponsor 1

Partner 1

Partner 1