Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

http://www.wolterskluwer.pl

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Adres:
Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wydawnictwo C.H. Beck

Adres:
Bonifraterska 17
00-203 Warszawa