Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Kierunek studiów magisterskich (II stopnia) Humanitarian Action jest prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, we współpracy z uczelniami partnerskimi zrzeszonymi w Network on Humanitarian Action (NOHA). Studia są częścią programu wspólnych studiów magisterskich NOHA w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej (Joint Master's Programme in International Humanitarian Action).

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY

POZIOM KSZTAŁCENIA

FORMA STUDIOWANIA

KOSZT    STUDIÓW(1)

25

2 lata

angielski

studia II stopnia

studia stacjonarne

12 000€ 

(1) Cena obejmuje cały program studiów (4 semestry)

Kadra

Cel studiów?

Celem studiów jest interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Będzie on także mógł prowadzić analizy, badania i diagnozy umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji politycznych.

Co oferujemy?

Profil studiów oferuje studentom szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w ramach których szczególny nacisk położyliśmy na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. Łączymy elementy teoretyczne z praktycznymi, a zajęcia prowadzą czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaproszeni goście-praktycy sektora humanitarnego.


Studia mają zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny. Kształcą w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów zawiera szereg elementów praktycznych (np. symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Jakie możliwości daje NOHA?

Mobilność studiów

W ramach programu studiów studenci realizują dwa semestry mobilności.

  1. Pierwszy z nich (specjalizacja tematyczna) jest realizowany na jednej z uczelni konsorcjum NOHA w Europie.
  2. Drugi (specjalizacja regionalna) stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej.